`
`

iJunior

System dla przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych
iJunior - aplikacja do zarządzania przedszkolami

System dla przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych

iJunior to pierwsza w Polsce innowacyjna i kompleksowa platforma do obsługi placówek oświatowych - przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych.

RYS/top-illustration Created with Sketch.

Aplikacja do zarządzania przedszkolem

iJunior to system zaprojektowany przez właściciela przedszkola i żłobka. Platforma, która obejmuje wszystkie procesy w placówce, w tym rekrutację, zgłaszanie nieobecności dzieci i rozliczanie.

imac

Aplikacja administratora placówki

Zamów teraz
smartphones

Aplikacja mobilna nauczyciela i rodzica

Jak to działa?

1

Rodzic wprowadza niezbędne dane swoje i dziecka w module rekrutacja

2

Administrator placówki potwierdza zapis dziecka generuje umowę oraz inne dokumenty

3

Rodzic podpisuje umowę otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej

4

System automatycznie nalicza płatności na podstawie nieobecności zgłaszanych przez rodzica za pomocą aplikacji mobilnej

5

Rodzice otrzymują informacje dotyczące wydarzeń placówki

Jesteś administratorem przedszkola?

Zamów teraz

Poznaj korzyści aplikacji

Automatyczna rekrutacja przez www

Automatyzacja płatności i rozliczeń

Aplikacja mobilna dla rodzica i nauczyciela

Zgłaszanie nieobecności dzieci za pomocą aplikacji mobilnej

Rejestracja czasu pracy

Płatności online

Zgodność z RODO i innymi, aktualnymi aktami prawnymi

Kontakt

e-mail: info@ijunior.pl

Napisz do nas

ITADAPT Marek Wołoszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Wdrożenie innowacyjnej e-usługi ułatwiającej zarządzanie żłobkiem, przedszkolem lub klubem dziecięcym przez ITADAPT Marek Wołoszyn”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 2 TIK
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 15.03.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 610 695,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 361 875,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego produktu w skali kraju.